15. 6.

Světový den proti násilí na seniorech

#respektujistari je iniciativa ŽIVOTa 90, která spojuje všechny, kteří se snaží o proměnu jednání vůči starším lidem. Svými kroky usilují o rozšíření obecného povědomí o důstojném stárnutí a  uvědomují si naléhavou potřebu legislativního řešení. Respektujte stáří i Vy a připojte se k nám 15. 6. připnutím fialové stužky!

Téma stáří je v současné společnosti tabuizováno – vyvolává totiž řadu otázek a obav. Iniciativa #respektujistari vznikla právě proto, aby tyto obavy rozptylovala. Každý chceme strávit podzim života bez ohrožení fyzického i psychického stavu, ba co víc: podle svých představ.

Fakta a statistiky

Každý čtvrtý senior či seniorka se setkal s jednáním, které nese prvky šikany.

Násilí na seniorech se vyskytuje i v pobytových zařízeních pro seniory. Velmi málo uživatelů služeb se ozve, z obavy, že by o službu přišli úplně.

S nedůstojným jednáním se setkávají i klienti domácí péče - ze strany pečovatelů či zdravotních sester.

Až 16 % starších lidí se setkalo s urážkami, nátlakem či ponižováním v domácím prostředí.

O pomoc z celkového počtu zasažených seniorů požádá jen zlomek z nich. Na linku Senior telefon se během minulého roku obrátilo s prosbou o pomoc 120 seniorů a seniorek.

Až 33 % obyvatel pobytových zařízení pro seniory se setkalo s neuctivým až hrubým jednáním.

Data pocházejí z linky důvěry Senior telefon, výzkumného projektu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a WHO (Světová zdravotnická organizace).

Co všechno je násilí?

Násilí může být nejen fyzické, psychické ale může jím být také ekonomické vydírání, sexuální urážení nebo hrubé jednání. Jedná se o velmi široký pojem, z jehož druhů zde uvádíme jen krátký výčet.

Násilí na seniorech má mnoho podob. Jeho význam je širší než fyzické násilí a prozatím v České republice neexistuje žádná právní definice, která je by toto téma zastřešila. Zjednodušeně řešeno v případě starších lidí tato problematika zahrnuje vedle fyzického násilí také psychické týrání, ekonomické nebo sexuální zneužívání, zanedbávání péče i nerespektování lidské důstojnosti. Senior se vlivem své životní situace může stát téměř ideální obětí – v jednom člověku se najednou může potkat několik charakteristik oběti – zhoršený zdravotní stav, omezení až ztráta samostatnosti, sociální izolace a často také ekonomická/finanční závislost.

Program 2022

13. 6.     14.00 - 16.00

Kulatý stůl “Slzy, které svět nevidí“

Moderovaná diskuse na téma seniorského abusu.

Řečníci a řečnice:  

  • Mgr. Tereza Hanelová, právnička Odboru dohledu nad omezováním osobní svobody, Kancelář veřejného ochránce práv
  • Mgr. Markéta Sailer z Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR
  • Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D., socioložka Masarykovy univerzity
  • Mgr. Jan Lorman, ředitel Gerontologického institutu
  • MUDr. Zdeněk Kalvach CSc, lékař, filozofující geriatr a gerontolog

Místo konání: Komunitní centrum ŽIVOTa 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1
Moderátor: Jindřich Šídlo

15. 6.     10.00 - 14.00

#respektujistari v  ulicích

V rámci osvětová akce v ulicích budou dobrovolníci rozdávat fialové stužky a informační leták ke Světovému dni proti násilí na seniorech.

Místo konání: Praha, České Budějovice, Plzeň a Mladá Boleslav

15. 6.    16.30 - 18.00

Workshop Umění boje bez boje 

Více než 90 % konfliktů a potenciálně nebezpečných situací se totiž dá vyřešit bez násilí, jen použitím vhodné komunikace, gest a dalších technik. Právě o tom bude tato workshop. Naučíte se, jak už z dálky poznat agresora, co udělat pro to, aby si vás nevybral za svůj cíl, a pokud už projeví známky agrese, jak s ním komunikovat tak, aby vás nechal na pokoji. 

Místo konání: Divadlo U Valšů, Karoliny Světlé 18, Praha 1
Workshopem provede: Pavel Houdek, instruktor sebeobrany a moderátor

Přihlásit se můžete na telefonním čísle 222 333 555 nebo e-mailem na info@zivot90.cz. Vstup zdarma.

15. 6.     19.30 - 21.00

Koncert pro ty, kteří respektují

Oficiální ukončení letošní osvětové akce #respektujistari s hudebním vystoupením kapely ABAZIYA. 

ABAZIYA je česko-balkánská kapela kombinující pestré hudební inspirace s poetikou srbštiny. Vytváří intenzivní písně, které se podobají hudebním příběhům. Tanečník si zatancuje, romantik nechá odnést a hudební gurmán jistě něco nového ochutná.

Místo konání: Komunitní centrum ŽIVOTa 90, Karoliny Světlé 18, Praha 1

Příběh

“Vnučka si bere víc a víc, ale nechci ji ztratit – jsem za ni rád, i když mě to vyčerpává”

Ráno v 6:48 h pan Milan zjistil, že mu došla káva – jeho každodenní snídaně. Domníval se, že má ještě nové balení, ale bohužel. O zásoby v domácnosti se starala jeho žena, která však před časem zemřela. Nyní panu Milanovi chybělo manželky: "Táto, koukej vstát z toho otomanu, snídani máš na stole. Pak zajedeme králíkům na zelený." Jak rád by to opět slyšel. A to tenkrát brblal...

Dnes se pan Milan cítil jako starý muž. Obtěžovalo ho mýt se, prát, převlékat se a raději než o sebe, se staral o králíky a slepice. Čas od času ale Milana navštívila jeho vnučka s přítelem, a to atmosféra domu ožila. Jejich návštěvy však připomínaly kulový blesk (až by se dalo říct, že domem proběhli, jako by něco hledali).

 - "Dědo, kde jsou ty šperky po babičce? Vždyť víš, že mi je slíbila." - "A připravil jsi nám ta vajíčka? Minule jich bylo nějak málo!"  - Tuhle velkou sekeru už, dědečku, neuzvednete," vynořil se z kůlny její partner, "půjčím si ji a dám ji nabrousit." ...a takhle to chodilo při každé návštěvě. V podstatě jednou měsíčně si pro “něco” přijeli. A pan Milan neprotestoval. Jen byl rád, že se toho žena nedožila. 

Ekonomické vydírání aneb je důležité si situaci uvědomit a hovořit o ní
Pan Milan se obrátil na Senior telefon s pocitem, že na něj všechno padá a vnučka si bere při svých návštěvách čím dál víc. Situace ho trápí, ale zároveň o vnučku nechce přijít. Konzultantka linky situaci hned porozuměla a snažila se pana Milana povzbudit a seznámila ho s možnostmi ochrany – s pomocí intervenčního centra, Policie ČR , právní poradny aj. Eskalující situace u pana Milana by postupně mohla vést k úplnému narušení jeho vztahu s vnučkou. I přesto však o vnučku Milan nechce přijít. Pan Milan se zatím obává si o tom všem s vnučkou promluvit, aby se neurazila, bude si o tom ještě chvíli přemýšlet. Konzultantka se proto s panem Milanem domluvila na opakovaném volání. Třeba společně příště najdou další způsoby řešení.

Potřebuji pomoc

Iniciátor akce

Na akci spolupracují

Akci poskytly záštitu

Akci podporují

Iniciátor akce

Na akci spolupracují

Akci poskytly záštitu

Akci podporují